การชำระเงิน

The Face Aesthetic ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในสินค้าและบริการของเรา.

เพื่อรับสิทธิโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้ ท่านสามารถโอนจองสิทธิ ได้ง่ายๆ เพียง 2,000 บาท กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเพื่อแสดงในวันที่เข้ารับบริการ (ภายใน 6 เดือน หลังการจองสิทธิ) 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในเร็ววันนี้

…………………………………………….

The Face Aesthetic thanks you for your interest in our products and services. 

To receive this special promotion, you can easily reserve your rights by transferring just 2,000 Baht. and kindly keep your transfer receipt as proof of payment to be presented on the day of service (within 6 months after reservation).

We look forward to serving you soon

โอนเงิน

บัตรเครดิต/ เดบิต